Om EPS-Gruppen

EPS-gruppen består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter.
De viktigste produktområdene er:

EPS-gruppen er organisert som en bransjegruppe i Norsk Industri, som igjen er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
Les mer om EPS-gruppen ›